Welkom bij Graaf Jantje

Kinderopvang Graaf Jantje B.V. biedt met veel plezier deskundige kinderopvang in een natuurlijke omgeving, dicht bij school en midden in het dorp. Sinds 2009 zijn we actief in Harfsen en inmiddels ook gevestigd in Gorssel, Joppe en Laren.

Met onze huiselijke inrichting en natuurlijke buitenspeelruimtes willen wij kinderen een vertrouwde, vrolijke en gezellige omgeving bieden met volop mogelijkheden voor uitdaging, spel en beweging. Onder begeleiding van onze professionele pedagogisch medewerkers krijgt ieder kind volop kans zich te ontplooien, waarbij we natuurlijk altijd rekening houden met haar of zijn leeftijd en ontwikkeling. Kwaliteit en veiligheid zijn hierbij heel belangrijk.

Wij besteden voortdurend aandacht aan het verbeteren van onze werkwijze en voorzieningen, uiteraard met oog voor de wensen van de kinderen en hun ouders!

We kiezen bewust voor een kleine opzet en een persoonlijke benadering. Onze groepen zijn klein en intiem en worden altijd begeleid door onze vaste medewerkers. Wij werken niet met invalkrachten, maar zijn wel een erkende stage-/leerplek.

Ons laatste nieuws:

Beslisboom neusverkouden kinderen toelaten

Voor het toelaten van neusverkouden kinderen maken wij gebruik van een beslisboom. Klik hier om deze te bekijken.

Bij kinderopvang Graaf Jantje bieden we:

Kinderdagopvang

voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar

Peuterwerk

voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Buitenschoolse opvang

voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Binnen- en buitenactiviteiten

Buiten spelen vinden wij heel belangrijk en wij gaan dan ook elke dag naar buiten in onze natuurlijke buitenspeelruimten. Ook ondernemen we diverse activiteiten in de omgeving, zoals een bezoek aan de bossen, een boerderij en de speeltuin.

Naast lekker spelen, knutselen of een spelletje doen, bieden we ook nog extra activiteiten, zoals “Muziek op schoot”, waarbij een gediplomeerd muziek op schoot
docent samen met de kinderen muziek maakt en beweegt op muziek. Ook hebben wij in samenwerking met de Graafschap Bibliotheken voorleesmomenten, waarbij een vrijwilliger van de Graafschap Bibliotheken voor komt lezen op onze diverse locaties.

Op alle locaties mogen we in overleg gebruik maken van de aangrenzende sporthal of gymzaal. In Laren hebben we een eigen speelhal. Naast buiten spelen kunnen de kinderen ook bij slecht weer dus volop binnen sporten, spelen en klauteren.