Tarieven per 1/1/2023

Kinderdagopvang
(KDV)

52-weken contract €  8,25 per uur
48-weken contract €  8,50 per uur
40-weken contract €  8,75 per uur
Flexibel contract     €10,05 per uur

(Flexibel enkel voor bestaande flex-contracten)

Peuterwerk
(PW)

40-weken contract € 8,75 per uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

52-weken contract €  7,65 per uur
48-weken contract €  7,85 per uur
40-weken contract €  8,00 per uur
Flexibel contract     €10,05 per uur

(Flexibel enkel voor bestaande flex-contracten)

Voorschoolse opvang (VSO)

40-weken contract €  8,00 per uur
Flexibel contract     €10,05 per uur

(Flexibel enkel voor bestaande flex-contracten)

  • Bij een 52-weken contract is je kindje welkom op alle contractdagen gedurende het hele jaar met uitzondering van officiële feest- en gedenkdagen.
  • Bij een 48-weken contract vallen 3 aaneengesloten weken zomervakantie en de week tussen Kerst en Oud & Nieuw buiten de opvangdagen. Je geeft tijdig (uiterlijk
    1 mei voorafgaand aan de vakantie) op je locatie door welke 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie van regio Midden je geen opvang afneemt.
  • Bij een 40-weken contract heb je geen opvang in de 12 vastgestelde schoolvakantieweken van regio Midden in de gemeente Lochem.
  • Wij bieden sinds 2019 GEEN flexibele contracten meer aan. De bestaande flex-contracten zullen wij uitdienen.

De uurtarieven zijn bruto bedragen. Door de kinderopvangtoeslag (inkomensafhankelijk) van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur. Maak hiervoor een proefberekening via De Belastingdienst.

Onze locaties zijn open van 7.30-18.00 uur, ook tijdens vakantieperiodes m.u.v. erkende feestdagen.

Op de dagopvang en de peuterochtend zorgen wij voor luiers. Het uurtarief is inclusief eten & drinken, fruit en een tussendoortje.

Kinderopvang Graaf Jantje biedt geregistreerde opvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Onze registratienummers staan vermeld op deze site.

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van kinderopvang. Voor de kosten van kinderopvang kunt u een toeslag krijgen van de belastingdienst. Hiervoor moeten beide ouders zowel werken als voor kinderen zorgen. Soms kunnen ook andere ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de kosten van de kinderopvang en uw inkomen. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst.