Bij kinderopvang Graaf Jantje bieden we:

Kinderdagopvang

voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar

Peuterwerk

voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Buitenschoolse opvang

voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Kinderdagopvang

voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar

Kinderdagopvang

Kinderopvang Graaf Jantje is een fijne en vertrouwde plek voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar, om te spelen, leren en te ontdekken. Op een kinderdagopvang leren kinderen voor het eerst hoe zij samen kunnen spelen en hoe zij kunnen omgaan met anderen. Kinderopvang Graaf Jantje biedt liefdevolle zorg en aandacht door goed geschoolde, vaste medewerkers. Er wordt net als thuis rekening gehouden met het ritme van uw kind. Eten, slapen en verschonen op het moment dat een baby daar aan toe is en met het ouder worden, gaan we geleidelijk over op het ritme van dreumesen en peuters. De kinderen hebben dan vaste momenten op de dag waarop ze gezamenlijk eten, slapen enzovoorts (zie dagritme).

Buitenspelen vinden wij heel belangrijk en wij gaan dan ook elke dag naar buiten in onze natuurlijke buitenspeelruimten. Ook ondernemen we diverse activiteiten in de omgeving zoals een bezoek aan de bossen, een boerderij en de speeltuin.

Naast lekker spelen, knutselen of een spelletje doen, bieden we ook nog extra activiteiten als een voorlees-oma of “muziek op schoot”, waarbij de kinderen samen muziek maken en bewegen op de muziek. Ook hebben wij in samenwerking met de Graafschap Bibliotheken voorleesmomenten. Hierop komt een vrijwilliger van de Graafschap Bibliotheken voorlezen op de diverse locaties.

Peuterwerk

voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Peuterwerk

Sinds 1 september 2013 valt het peuterspeelzaalwerk onder de wet kinderopvang. Dit wordt harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang genoemd. Kinderen van 2-4 jaar krijgen een educatief programma aangeboden binnen de kinderopvang ter voorbereiding op de basisschool. Peuterwerk biedt de mogelijkheid om in aanraking te komen met leeftijdgenootjes, samen te spelen in een andere omgeving en met meer mogelijkheden dan thuis. Bij het peuterwerk doet uw kind nieuwe ontdekkingen. Uw kind speelt met spelmateriaal speciaal voor zijn leeftijd en doet zo op speelse wijze veel vaardigheden op. Door samen te zingen, luisteren, dansen, spelen en knutselen, maken de kinderen contact met andere peuters en de leidsters. Zo raken ze gewend om in een groep te spelen . Maandelijks gaan de peuters een keer buiten spelen bij kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Deze activiteiten samen met alle kennis die de pedagogisch medewerkers in huis hebben, zorgen er voor dat uw kind spelenderwijs begeleid wordt in de eerste stap richting de basisschool.

Peuterwerk wordt voorlopig, net als peuterspeelzaalwerk, aangeboden op basis van 40 weken per jaar, wat betekent dat er in de basisschoolvakanties geen peuterwerk is. Op de locaties Gorssel, Harfsen & Laren wordt dagelijks tussen ca. 9-12u peuterwerk aangeboden.

Voor wie is peuterwerk?

Deze vorm van peuterwerk is voor iedereen, werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (www.toeslagen.nl). Indien er in uw gezin één kostwinner is of u hebt als alleenstaande ouder een uitkering, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dit geval komt u mogelijk in aanmerking voor een gesubsidieerde plek binnen het peuterwerk.

Buitenschoolse opvang

voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Buitenschoolse Opvang

BSO staat voor buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar bieden we deze vorm van opvang na schooltijd aan. Kinderopvang Graaf Jantje biedt op alle locaties BSO opvang aan. Na school worden de kinderen opgevangen door de leidsters en krijgen ze fruit en wat te drinken aan tafel. Wij doen dit in een huiselijke sfeer. Wij nemen de tijd om aandacht te besteden aan de belevenissen van die dag op school.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich buiten lekker kunnen uitleven. Op de BSO bieden wij net als bij de dagopvang uiteenlopende activiteiten aan. Omdat de kinderen op de BSO al iets ouder zijn, hebben zij zelf een belangrijke stem. Zij worden betrokken bij het aanbod en de keuze uit activiteiten, het opstellen van de spelregels bij de BSO. Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte om met leeftijdsgenoten te spelen. Hier krijgen zij alle ruimte voor. Doordat wij in Harfsen bij de basisschool zitten, kunnen kinderen van de BSO op het schoolplein spelen. In Gorssel hebben wij een grote buitenruimte waar volop mogelijkheid is voor sport & spel. Ook in Laren komen de BSO-ers niets te kort. Vaak gaan wij met de kinderen uit school eerst nog even ravotten op het schoolplein alvorens wij naar de opvang lopen en de kinderen in de speelhal kunnen spelen. Op alle locaties mogen wij, in overleg, gebruik maken van de sporthal of gymzaal. In Laren hebben wij een eigen speelhal. Naast buitenspelen kunnen de kinderen, ook bij slecht weer, dus volop binnen sporten, spelen en klauteren. De BSO is ook in de vakanties geopend.