Team Graaf Jantje

Marije Baak           – Eigenaar kinderopvang Graaf Jantje sinds 1 juni 2009

Pedagogisch Medewerkers Gorssel          Pedagogisch Medewerkers Harfsen
Marleen Muileman                                  Fenneke Straalman
Karin Enderink                                       Mandy Achterkamp
Brigitta Onstenk                                     Willy Broyl 
Jolien Mensink                                       Sandra van Ommen
Anika Eggink                                          Marjolein Mensink

Rowie Zevenbergen                                Loes Geverink      
  

Pedagogisch Medewerkers Laren              Pedagogisch Medewerker Joppe
Helma ter Horst                                      Rowie Zevenbergen
Esther Jacobs                                          
Lynn Haytink
Boudien Balvers                                        Planning & Plaatsing
                                                               Renate Hakvoort

 

Per locatie werken wij met vaste PM-ers. Bij ziekte, vakantie e/o verlof kan het voorkomen dat PM-ers op een andere locatie ingezet worden. Wij werken namelijk niet met invalkrachten. Onze medewerkers vangen elkaars vakantie, ziekte of verlof op. Het kan wel zijn dat u en uw kinderen stagiaires op de locaties tegenkomen. Kinderopvang Graaf Jantje is namelijk een erkend leerbedrijf. Stagiaires staan altijd onder verantwoording van onze pedagogisch medewerkers.