Samenwerking logopediepraktijk Deventer-C

Kinderopvang Graaf Jantje biedt 3 soorten opvang aan. Te weten; dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen. Tijdens de dagopvang en de peuterochtend wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling. Mochten onze pedagogisch medewerkers over de taalontwikkeling van uw kind(eren) vragen hebben, dan kunnen zij hiervoor contact op nemen met Patricia Wensink van Logopediepraktijk Deventer-C. Patricia kijkt al bijna een jaar met enige regelmaat op onze groepen mee. Soms op verzoek van de pedagogisch medewerker, dan weer op verzoek van ouders/verzorgers en ook na aanvraag van het consultatiebureau. U wordt hier altijd van op de hoogte gesteld. Mocht u zelf vragen hebben over de taalontwikkeling van uw kind of aanverwante stem-, adem-, eet- of drinkproblematiek, kijk dan eens op de website van logopediepraktijkdeventer-c.nl

 

 

 

Previous post:

Next post: