Downloads

Vanaf deze pagina kunt u onderstaande meest recente informatie downloaden:

GGD Inspectierapporten

Definitief rapport 2018 KDV Graaf Jantje Gorssel
Definitief rapport 2018 BSO Graaf Jantje Gorssel
Definitief rapport 2019 BSO Graaf Jantje Joppe
Definitief rapport 2018 KDV Graaf Jantje Harfsen
Definitief rapport 2018 BSO Graaf Jantje Harfsen
definitief rapport KDV Graaf Jantje Laren
Definitief rapport 2018 BSO Graaf Jantje Laren

Pedagogisch Beleidsplannen

Pedagogisch Beleidsplan Graaf Jantje 2018

Klachtencommissie
Niet tevreden? Vertel het ons!
Kinderopvang Graaf Jantje stemt haar dienstverlening af op de wensen van haar klanten. Bent u echter niet tevreden over onze diensten, facturen of over gedragingen en/of beslissingen van één van onze medewerkers, dan horen wij dat graag. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Over het Klachtenloket Kinderopvang
Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang. Maar ook kinderopvangorganisaties kunnen bij het Klachtenloket terecht voor informatie.
Met de uitwerking van het nieuwe wettelijk regels voor klacht- en geschilbehandeling in de wet Kinderopvang stond het laagdrempelig organiseren van informatie, advies, bemiddeling, mediation en geschilbehandeling voorop.
Het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenspraak met veldpartijen, te weten voor de ouders: BOinK en voor de houders: Branchevereniging Kinderopvang en de MOgroep, ontwikkeld en ingericht. Het is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.

Werkwijze van het Klachtenloket Kinderopvang
Medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar uw klacht/vraag en zij kunnen u advies geven over welke stappen u het best kunt zetten. Zij hebben kennis van alle vormen van kinderopvang, de regelingen die daar gelden en van klachtbehandeling. Zij staan los van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en behandelen alle informatie vertrouwelijk.
In een aantal gevallen kan het Klachtenloket Kinderopvang ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de organisatie.
Wanneer het geschil tussen ouders of oudercommissie en de organisatie niet wordt opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet bindende uitspraken.

Contactinformatie
Telefoon: 0900-1877  (€0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Op feestdagen en op 6 mei zijn wij gesloten.
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag
Bezoekadres: 
Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag